Kontakty

 
SIAD Slovakia spol. s.r.o.
Rožňavská 17
831 04 Bratislava
 
IČO: 35746343
DIČ: SK2020220191
 
Telefón: +421 221 201 004
 
Adresa Rožňavská 17, 831 04 Bratislava, je len sídlom firmy. Miesto nie je určené na osobný nákup alebo odber tovaru.
 
Bankové spojenie:
 
Bankové spojenie pre platby v EUR v SR UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. č. ú:1199254001/1111
IBAN SK1011110000001199254001
BIC kód/SWIFT UNCRSKBX