Blog

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci: Nepodcenili ste niečo?

S BOZP sa zrejme stretol každý z nás, či už z pohľadu zamestnanca, zamestnávateľa alebo SZČO. Keďže zabezpečenie BOZP je zo zákona povinné a porušenie predpisov môže mať až trestno-právne dôsledky, pozrime sa teraz, čo všetko BOZP zahŕňa, s čím sa mô...

Ako vybrať vhodnú obuv pre vodiča

Vodiči z povolania trávia za volantom dlhé hodiny a vhodná obuv je tak kľúčová nielen z hľadiska bezpečnosti, ale aj komfortu. Česká legislatíva presne neurčuje, aké topánky by mali vodiči nosiť, avšak za žabky už vám hrozí pokuta. Prečítajte si tera...

Biela pracovná obuv? V týchto zamestnaniach sa bez nej nezaobídete

Biela pracovná obuv nájde svoje využitie obzvlášť v takých prevádzkach, kde je kladený maximálny dôraz na hygienu. Ide teda najmä o odbory ako zdravotníctvo, gastronómia a potravinársky alebo chemický priemysel. Prečítajte si, aké možnosti výberu mát...

Ako vybrať najlepšiu pracovnú obuv do lesa

Pevná obuv je pri pohybe v lese kľúčová, či už pracujete v odbore lesníctva alebo ste len milovníkmi túr po prírode. Pozrite sa, ako vybrať tú správnu pracovnú obuv do lesa, ktorá vám poskytne dostatočný stupeň ochrany a ak budete chcieť, poslúži aj ...

Ako vybrať pracovnú obuv

Pracovná obuv spočíva na vašich nohách veľkú časť dňa a chráni vás na pracovisku pred prípadnými zraneniami, jej výber preto nie je dobré podceňovať. Pracovné topánky vyberajte s ohľadom na vami požadovaný komfort, bezpečnostné normy i prípadné špeci...

AKCIA 2 + 1 zadarmo na všetku obuv!

Oslavujeme 10 rokov a pripravili sme pre Vás akciu 2 + 1 ZADARMO na všetku pracovnú obuv. Obľúbená zľavová akcia 2 + 1 zadarmo štartuje v piatok 22. 11. 2019. Akcia bude trvať jeden mesiac do 22. decembra 2019. Môžete nakúpiť akékoľvek tri páry obu...

Ochrana sluchu

Mnohí robotníci sú nútení vykonávať svoju prácu v extrémnych podmienkach. Tými môže byť veľké teplo či zima, nadmerná prašnosť alebo hlučnosť. Práve nadmerný hluk je veľmi frekventovaný problém, s ktorým sa stretávame v rozličných výrobných závo...

Pracovné rukavice

Ruky sú jednou z najcitlivejších častí nášho tela. V strednej vrstve pokožky, najmä na dlani, sa nachádza množstvo receptorov, ktoré umožňujú cit hmatom, no zároveň sú tu umiestnené aj relatívne husto usporiadané voľné nervové zakončenia spôsobu...

Jednorázové ochranné odevy a pomôcky

Pri mnohých prácach najmä s toxickým či inak nebezpečným materiálom nie je možné nosiť obyčajný odev. Odev by bol znehodnotený, čím by pracovníkom vznikali relatívne veľké škody. Ich oblečenie by mohlo byť zamorené či príliš znečistené a jeho opätovn...

Ochrana zraku pri práci

Zrak je pre človeka najdôležitejším zmyslom. Zabezpečuje vnímanie až viac než polovice všetkých podnetov z vonkajšieho prostredia. Práve kvôli tomu je potrebné zrak dostatočne chrániť. Najmä v práci pri často extrémnych podmienkach musíme myslieť na ...