Ochrana sluchu

Mnohí robotníci sú nútení vykonávať svoju prácu v extrémnych podmienkach. Tými môže byť veľké teplo či zima, nadmerná prašnosť alebo hlučnosť. Práve nadmerný hluk je veľmi frekventovaný problém, s ktorým sa stretávame v rozličných výrobných závodoch, pri spracovaní dreva, v údržbe a na mnohých iných pracoviskách. Svoj sluch si však musíme chrániť, a preto sa musíme snažiť vynaložiť čo najvyššie úsilie na dostatočnú ochranu pomocou rozličných doplnkov. Vďaka nim si zabezpečíme komfort v akomkoľvek prostredí.

 
Mieru hlučnosti meriame pomocou intenzity hluku, ktorú udávame v decibeloch. Už hranica 80bD predstavuje prah nadmerného hluku. Zvuk takejto intenzity vydáva napríklad vysávač. Čo však ak pracujete v blízkosti motorových zariadení, vlakov, zbíjačiek alebo pracujete vo výrobe kovov? Bez ochrany sluchu dávate vašim ušiam poriadne zabrať. Spomínané zdroje vydávajú intenzitu hluku až okolo 120bD, ktorá sa postupne blíži ku hranici bolesti. Neohrozuje preto vaše zdravie a spolu s nami si vyberte vhodnú ochranu vášho sluchu.
 
Slúchadlá sú najideálnejšou formou ochrany sluchu. Zabezpečujú komfort pre vaše uši aj receptory sluchu. Vďaka ich špeciálnej konštrukcií zamedzujú prechádzaniu zvukových vĺn do zvukovodov, čím tieto vlny nedráždia a nezaťažujú sluchové receptory uložené vo vnútornom uchu. Vysoké vlny by mohli tieto receptory značne zničiť. Vaše zvukové receptory môžu dopadnúť ako les po silnom vetri. Bunky sa stavbou podobajú na stromy, ktoré by mohli byť vysokými vlnami zlomené a prestali by plniť svoju pôvodnú funkciu. Slúchadlá sú navyše konštruované tak, aby zabezpečili pohodlie aj pre vaše ušnice. Práve preto je časť slúchadiel zhotovená z mäkkého materiálu. Pokiaľ vám vadia veľké slúchadlá, ich alternatívou sú malé ušné upchávky. Tie plnia rovnakú funkciu, no nie sú také mohutné ako pracovné slúchadlá.
 
Dbajte aj vy o vaše zdravie a bezpečnosť a snažte sa pri výkone práce v nadmernom hluku používať prostriedky na ochranu vášho sluchu.