Jednorázové ochranné odevy a pomôcky

Pri mnohých prácach najmä s toxickým či inak nebezpečným materiálom nie je možné nosiť obyčajný odev. Odev by bol znehodnotený, čím by pracovníkom vznikali relatívne veľké škody. Ich oblečenie by mohlo byť zamorené či príliš znečistené a jeho opätovné pranie a nosenie by bolo výrazne znemožnené. Práve preto vám ponúkame jednorázové pracovné odevy a iné pomôcky.
 
S jednorázovými pracovnými pomôckami sa stretávame najmä v zdravotníctve. V ambulanciách čí na sálach je nutné zabezpečiť čo maximálnu sterilitu. Najvýhodnejším spôsobom jej zabezpečenia je kompletná výmena odevov či pomôcok, ktoré prišli k styku s predošlým pacientom. Najväčšie riziko však čaká na infekčných oddeleniach, kde je nutné zlikvidovať všetko, čo prišlo do kontaktu s nakazeným pacientom. Vďaka relatívne nízkej cene jednorázových odevov a pomôcok to nie je žiaden problém.
 
V našej ponuke si všetky rizikové povolania nájdu tú správnu jednorázovú ochrannú pomôcku či odev. Väčšina z nich je vyrobená z PVC, no napriek tomu sú dobre priepustné pre vodnú paru, a preto v tomto odeve človek netrpí neprimeranou vlhkosťou. Snažíme sa, aby tieto odevy boli čo najviac pohodlné a funkčné. Práve preto sú vyhotovené tak, aby zakrývali čo najväčšiu časť tela, a aby na koncových častiach neprepúšťali nebezpečné látky pod odev.
 
U nás nájdete širokú škálu ochranných jednorázových pomôcok a odevov – špeciálne kombinézy, zástery, rukavice, rúška a iné pomôcky.