Ochrana zraku pri práci

Zrak je pre človeka najdôležitejším zmyslom. Zabezpečuje vnímanie až viac než polovice všetkých podnetov z vonkajšieho prostredia. Práve kvôli tomu je potrebné zrak dostatočne chrániť. Najmä v práci pri často extrémnych podmienkach musíme myslieť na efektívne pomôcky, ktoré nám pomôžu predchádzať pracovným úrazom s následkami na zraku. Nepodceňujte preto žiadnu situáciu a spolu s nami si vyberte najvhodnejšie pomôcky na ochranu zraku pre vás.

Základným ochranným elementom pred poškodením zraku sú okuliare. Tie je potrebné nosiť na viacerých miestach, napr. pri betonáži, v priestoroch s extrémne veľkým obsahom prachu či v každom chemickom laboratóriu. Vzhľadom na typ vašej práce si môžete zvoliť tie najvhodnejšie ochranné okuliare pre vás. Správnym výberom farby skiel dokážete spojiť ochranné a slnečné okuliare do jedného celku. Pracovné okuliare sú navyše konštruované tak, aby ich nositeľom zabezpečili čo najväčšie pohodlie. Nechýbajú preto rozličné otvory, ktoré predchádzajú roseniu skiel či špeciálne úpravy rámov, vďaka ktorým vás okuliare nebudú tlačiť ani po hodinách nosenia.

 
Špeciálnu kapitolu tvoria okuliare pre zváračov. Tie musia byť kvalitné jednak z dôvodu zamedzenia prenikaniu akýchkoľvek častíc pod okuliare a sklá nesmú spôsobovať žiadne vizuálne skreslenie. V našej ponuke sú dostupné zváračské okuliare so zabezpečeným vetraním  a odklápacími zelenými sklami, vďaka ktorým nemusíte svoje okuliare neustále skladať  z očí.
 
Medzi ochranné pomôcky, ktorých cieľom je maximálna ochrana zraku, patria aj štíty. Tie svoje využitie nachádzajú najmä v prostrediach, kde hrozí voľné poletovanie väčších častíc v priestore, ktoré by následne mohli poškodiť zrak. Plastové štíty sú vhodné najmä na prácu v podmienkach s bežnou teplotou, napr. pri kosení porastov či pílení dreva, pevnejšie oceľové štíty najmä v prostrediach so zvýšenou teplotou, napr. v zlievarniach.
 
Nezabúdajte byť opatrný a v práci chrániť svoje zdravie a zrak. Bez nich by bol ďalší pracovný výkon nemožný...